NEOMEDIA s.r.o. logo
služby
  • Výroba záznamov
  • Zabezpečenie priamych prenosov podujatí
  • Zabezpečenie projekcií
  • Prenájom video strižne
  • Zapožičanie video techniky
  • Authoring a výroba DVD
  • Authoring QT, Flash, panorámy
  • Prepisy (DVD, VHS, DVCAM, ...)